Alstublieft Javascript aanzetten om deze site zonder te problemen te bezoeken.

Montage voorwaarden van STYQX

Versie 1.0

Wij voeren graag de optie 'Montage aan huis' voor u uit. Daarom hebben we deze montage voorwaarden opgesteld om mogelijke onduidelijkheden, misverstanden en teleurstellingen te voorkomen. Lees het geheel aandachtig door, mocht u vragen hebben over een voorwaarde dan vernemen we dat natuurlijk graag. Onze klantenservice staat u graag te woord.


De montage voorwaarden van STYQX zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten waarbij u de optie 'Montage aan huis' heeft gekozen en de daar bijhorende kosten heeft betaald. Naast de montage voorwaarden zijn ook onze Algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder ziet u onze montage voorwaarden verdeelt in verschillende onderwerpen.


Ruimte

 • Voor het monteren van alle producten dient de ruimte voor zover mogelijk vrij te zijn van meubilair, schilderijen, accessoires, etc. In ieder geval dient er overal minimaal 1 meter vrije ruimte te zijn gemeten vanaf de muren.
 • Indien er lijsten gedeeltelijk of geheel op het plafond gemonteerd moeten worden dient de ruimte geheel vrij te zijn van meubilair, schilderijen, accessoires, etc.
 • De ruimte dient vrij te zijn van stof en (bouw)afval.
 • De temperatuur in de ruimte dient minimaal 18 graden en maximaal 25 graden te zijn.
 • De luchtvochtigheid in de ruimte dient minimaal 40% en maximaal 70% te zijn.
 • In de ruimte moet het mogelijk zijn om de lijsten op maat te kunnen zagen en in te lijmen. Indien dit niet mogelijk is in de ruimte waar de producten toegepast dienen te worden zal er een andere, op dezelfde etage gelegen, ruimte beschikbaar gesteld moeten worden om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren.


Ondergrond

 • De muur en/of plafond dienen vlakdroogstof- en vetvrij te zijn, alsook vrij van mogelijk loszittende delen zoals behang en stucwerk.
 • Indien nodig, schuurt en reinigt de klant de ondergrond zelf.
 • De lijsten worden met de vorm van de wand en/of plafond mee verlijmt. Indien de ondergrond niet vlak is kunnen deze afwijkingen mogelijk zichtbaar worden en terug komen in de lijsten. Dit zal bij oplevering geaccepteerd moeten worden door de klant.
 • De klant dient zelf vast te stellen uit welk materiaal de ondergrond bestaat. Afhankelijk van het materiaal dient de klant de door STYQX geadviseerde lijm mee te bestellen.
 • De klant dient zelf vast te stellen of de ondergrond droog, vochtig of nat is. Afhankelijk van de vochtigheid van de ondergrond dient de klant de door STYQX geadviseerde lijm mee te bestellen.Materiaal

 • Alle producten en lijmen dienen minimaal 24 uur vóór de montage te acclimatiseren in de ruimte waar het gemonteerd dient te worden.
 • De klant dient zelf rekening te houden met snijverlies van ca. 5 - 20 % bij het bestellen van de benodigde producten. Het snijverlies is afhankelijk van het formaat van de lijst en de hoeveelheid binnen- en/of buitenhoeken.
 • In het geval dat er te weinig materiaal besteld is, zal er een nieuwe bestelling geplaatst moeten worden alsook een nieuwe datum gereserveerd om het project af te kunnen ronden. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de klant.
 • De bestelde producten kunnen alleen gemonteerd worden als de mee bestelde lijm geschikt is voor de ondergrond.


Datum optie 'Montage aan huis'

 • De door u gereserveerde datum is definitief en bindend na het succesvol afronden van uw bestelling en de daarbij horende betaling, afhankelijk van de hoeveelheid werk. Wordt de hoeveelheid werk door STYQX ingeschat op 2 of meer dagen, dan is het mogelijk dat er niet aaneensluitend gemonteerd kan worden i.v.m. reeds geplande afspraken. In dat geval neemt STYQX contact met u op om één of meerdere vervolg datums in te plannen.
 • De in de webshop gereserveerde datum kan tot 7 dagen voor de gekozen datum kosteloos gewijzigd worden.
 • Het wijzigen van de in de webshop gereserveerde datum korter dan 7 dagen voor de gereserveerde datum is alleen mogelijk tegen een onkostenvergoeding van 30%, berekend over de kosten van de optie 'Montage aan huis'. Deze extra kosten dient u voor het uitvoeren van de optie 'Montage aan huis' te voldoen.
 • Een wijziging van de gereserveerde datum kan alleen worden verwerkt en bevestigd als deze per mail aan STYQX is doorgegeven.
 • De gereserveerde datum kan door door STYQX gewijzigd worden als er sprake is van onvoorziene omstandigheden.


Werktijden personeel STYQX

 • De 'Montage aan huis' begint 7.00 uur op uw locatie.
 • Exacte eindtijden van de 'Montage aan huis' zijn niet van te voren te bepalen, u dient er rekening mee te houden dat wij de gehele dag werkzaamheden kunnen uitvoeren, indien nodig ook in de avond. Uiteraard wordt dit tijdig op de dag van 'Montage aan huis' doorgegeven aan de klant.


Uitgesloten werkzaamheden

 • Ondergrond voorbereiden zoals o.a.: vlak maken, schuren, stof- en vetvrij maken, loszittende delen van stucwerk verwijderen en herstellen, behang verwijderen, etc.
 • Ruimte vrij maken van meubilair, schilderijen, accessoires, etc.
 • Overige werkzaamheden


Bereikbaarheid en voorzieningen

 • De locatie waar 'Montage aan huis' plaats dient te vinden moet bereikbaar zijn voor een bedrijfswagen.
 • In de nabije omgeving van de locatie dient parkeergelegenheid aanwezig te zijn; geen parkeergarage i.v.m. hoogte bedrijfswagen
 • Op de locatie waar 'Montage aan huis' plaats zal vinden dient elektriciteit, water en een toilet aanwezig te zijn.


Maatregelen coronavirus

 • STYQX houdt zich aan de door het RIVM geadviseerde maatregelen. Dit wordt ook van de klant verwacht.
 • De 'Montage aan huis' kan voortijdig gestopt worden op het moment dat er voor STYQX geen mogelijkheid is om veilig werkzaamheden uit te voeren op locatie. De onkosten hiervan dienen door de klant voldaan te worden voordat de 'Montage aan huis' op een later tijdstip voortgezet wordt.
 • De klant draagt zorg voor 1,5 meter afstand van de aanwezige personen tot personeel van STYQX.
 • De klant zorgt ervoor dat de ruimtes waar de 'Montage aan huis' plaats dient te vinden vooraf goed geventileerd zijn en tijdens de werkzaamheden ook geventileerd kunnen worden.

Heeft u vragen over de montage voorwaarden van STYQX?

Neem gerust contact op met onze klantenservice door een email te sturen naar info@styqx.nl.